diumenge, 3 de desembre de 2017

Probabilitat: daus, monedes... i Lacasitos!


Monedes, daus... i Lacasitos!

La probabilitat no té un ordre de continguts específic per tractar-se durant la primària. Però és important que facin activitats experimentals tot fent ús de materials diversos.
I què és la probabilitat???
Doncs  és una mesura que ens indica en quin grau és possible que succeeixi un esdeveniment. A més, la probabilitat es representa en forma de fracció, decimal o percentatge.
Cal saber interpretar les tres representacions i veure quina informació ens dóna cadascuna: i els Lacasitos són molt bon material!
Aquests dies estem treballant amb monedes i daus per descobrir els resultats més probables.

Posted on by Cris Canadell